Zasłużylo na popularność

„Spoczęła na mnie ręka Pana; i wyprowadził mnie w swoim duchu, i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dokoła nich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem: Wszechmocny Panie, Ty […]

SacrumProfanum620_300

Sacrum i Profanum

HUMANISTA VS UMYSŁ ŚCISŁY Humaniście jako podejmowane działanie przez nich odgrywa kluczową rolę w zakresie rozwoju nauki ścisłej, gdyby nie było piękna języka szekspirowskiego, ludzie nie czytaliby jego utworów rzecz jasna… Ale w przypadku gdy istnieje; żył sobie William, ludzie odwzorowywali swoje życie, swoje działanie na jego utworach dla przykładu” Romeo i Julia”. Niektórzy zwolennicy […]